PiOne กำจัดขนถาวรได้อย่างไร

PiOne กำจัดขนถาวรได้อย่างไร
ปํญหาขนกวนใจ จัดการได้ด้วย PiOne
สาวๆหลายคน คงจะมีปัญหาเรื่องขนที่ต้องหาวีธีกำจัดอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการโกน ถอน หรือแว๊กซ์  ซึ่งการกำจัดขนด้วยวิธีการดังกล่าว เส้นขนที่ขึ้นใหม่มีลักษณะแข็งและหนา และอาจเกิดปัญหาขนคุดตามมาได้  ต่างจากการกำจัดขนด้วย PiOne Personal Esthetic IPL ที่มีหลักการทำงานของการปล่อยแสง IPL ที่ช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 520-1200 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะสำหรับกำจัดขน ด้วยหลักการ Selective Photothermolysis  ในการทำลายเซลล์รากขนแบบจำเพาะ  ส่งผ่านแสงลงไปในชั้นผิวหนัง ใช้เม็ดสีเมลานิน (Melanin) ในเส้นขนเป็นตัวดูดซับพลังงาน  ซึ่งพลังงานที่ถูกดูดซับนั้น จะไปทำลายเซลล์รากขนที่อยู่รอบๆ (Hair follicle หรือตุ่มบริเวณรากขน)  ทำให้กระบวนการเจริญเติบโตของเส้นขนใหม่ถูกยับยั้ง ประกอบกับเมื่อเซลล์รากขนถูกทำลาย เส้นขนก็จะหลุดร่วงไป และขนใหม่ที่งอกขึ้นมาจึงไม่สมบูรณ์
 
สำหรับธรรมชาติของเส้นขน จะมีวงจรชีวิตอยู่ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ Catagen, Anagen และ Telogen โดยปกติแล้ว การกำจัดขนด้วยแสง IPL จะได้ผลดีที่สุดกับเส้นขนที่อยู่ใน “ระยะการเจริญเติบโต” (Anagen) ซึ่งขนในระยะนี้จะมีสีเข้ม และมีเม็ดสีเมลานินมาก โดยเมลานินในเซลล์รากขนที่มีสีเข้มจะดูดซับพลังงานจากแสง IPL ได้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม เส้นขนในบริเวณที่ต้องการกำจัด จะอยู่ในช่วงระยะของวงจรชีวิตเส้นขน แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำต่อเนื่อง สัปดาห์ละ  1 ครั้ง ต่อเนื่องกันอย่างสม่ำเสมอ จึงจะสามารถกำจัดขนได้หมด
อีกทั้ง Hair Removal Cartridge ของ PiOne ยังได้ผ่านการวิจัย และกำหนดค่าพลังงาน (J/cm2) มาให้เหมาะกับการกำจัดขนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อใช้งาน PiOne ตามคำแนะนำ คุณจะสัมผัสได้ถึงผิวที่เรียบเนียน ปราศจากขนและเห็นผลจริง ได้ด้วยตัวคุณเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *