มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานความปลอดภัย

เครื่อง IPL Home Use ของ PiOne ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย แต่ในเรื่องของมาตรฐานการผลิต และ การรับรองประสิทธิภาพนั้นPiOne ใช้มาตรฐานเดียวกันกับเครื่อง IPL ที่ใช้ในคลินิก

ตัวเครื่องและฟังก์ชันการทำงาน รวมถึง คุณภาพของคลื่นแสงที่ปล่อยออกมา ต้องผลิตและทดสอบภายใต้มาตรฐานที่เคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่า แสงที่ปล่อยออกมา สามารถรักษาอาการผิดปกติของเม็ดสีและฟื้นฟูผิวได้จริง รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้งาน

บริษัทผู้ผลิตเครื่อง PiOne ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการการผลิต ISO9001 ควบคู่กับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 และ GMP

จึงมั่นใจได้ว่า เครื่อง IPL Home Use ของ PiOne มีต้นกำเนิดจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง เชื่อถือได้ ตัวเครื่องและชิ้นส่วนทุกชิ้น รวมถึงตลับปล่อยแสง ถูกผลิตและประกอบขึ้นภายใต้กระบวนการที่ปลอดภัย ตั้งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่สะอาด (clean air) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิตได้เสมอ (traceability) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว เป็นผลดีอย่างยิ่งต่อผู้ใช้งาน หรือ end user ในแง่ของการบริการทั้งก่อนและหลังการขายสินค้า เฉกเช่นเดียวกับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในคลินิก

เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านออกจากกระบวนการผลิตแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบโดยองค์กรภายนอก ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัย RoHS Directive (2011/65/EU) และ CE เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า ตลอดจนผ่านการทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ KFDA และ Thai FDA อีกด้วย เพื่อรับรองว่า PiOne เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ได้ผลจริง

และสิ่งที่ทำให้ PiOne แตกต่างจากเครื่อง IPL แบบใช้ที่บ้านอื่น ๆ อย่างชัดเจน คือ มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับความไว้วางใจให้ตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ระดับชาติของประเทศเกาหลี
ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญ ก่อนนำสินค้าออกสู่ท้องตลาด

บริษัทผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย และผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ PiOne ได้ร่วมกับคณะวิจัยของภาควิชาตจวิทยา (Department of Dermatology)มหาวิทยาลัยแพทย์ Seoul National University Hospital ของเกาหลีใต้ ทำการทดสอบทั้งในแง่ของผลลัพธ์และประสิทธิภาพของ PiOne ซึ่งทดสอบการใช้งานจริงในกลุ่มตัวอย่างชาวเอเชีย จำนวนกว่า 100 ราย เพื่อยืนยันผลการรักษาสิวอักเสบ ความผิดปกติของเม็ดสี (รอยแดง รอยดำ ฝ้า กระ จุดด่างดำ) รวมถึงการกำจัดขนถาวรอย่างมีประสิทธิภาพ ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ระดับประเทศ Journal of Dermatology

ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจได้ว่า เครื่อง IPL Home Use ของ PiOne ได้รับการรับรองทั้งในส่วนของมาตรฐานการผลิต และประสิทธิภาพการใช้งาน รวมถึงความปลอดภัยเทียบเท่าคลินิก

เติมเต็มฝันสู่ผิวสวยของคุณทันที

สั่งซื้อ PiOne คลิก