Innobelle Trading

บริษัท อินโนเบล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนนำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ PiOne แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ พร้อมกับการดูแลลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องไอพีแอลสำหรับใช้งานที่บ้าน และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ โดยทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ทันตแพทย์ธนิศร์ และนายแพทย์ธณัฐ จิรบันดาลสุข 2 ผู้บริหารฝาแฝดของศูนย์สุขภาพครบวงจร Occicare Wellness Center ร่วมทำงานกับแพทย์หญิง ปณยา บุญศิริ แพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง ดำเนินธุรกิจในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ได้ถูกกำหนดไว้

“Innovation Technology Quality and Service You can Trust”

ทพ.ธนิศร์ จิรบันดาลสุข
ประธานกรรมการ

นพ.ธณัฐ จิรบันดาลสุข
รองประธานกรรมการ

พญ.ปณยา บุญศิริ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง และเลเซอร์

ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนกว่า 45 ล้านบาท ในการเปิด ศูนย์ PiOne แบบครบวงจร (PiOne Business Center) ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมกับ PiOne Shop Flagship Store ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ เซนทรัลแกรนด์ พระรามเก้า และเซนทรัลปิ่นเกล้า เพื่อเป็นการรองรับ ตอบสนองความต้องการ การเข้าถึงเพื่อทดลองนวัตกรรมแสงดูแลผิวด้วยตัวเอง การบริการ การให้คำปรึกษาฯ ด้วยทีมที่ปรึกษาด้านความงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากแพทย์ผิวหนัง และบริษัทผู้ผลิต ประเทศเกาหลี โดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า

“คุณภาพของเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการที่คุณไว้วางใจได้”

2 ผู้บริหารฝาแฝดของศูนย์สุขภาพครบวงจร Occicare Medical Center ซึ่งเป็นศูนย์ที่มุ่งเน้น การให้บริการแบบครบวงจร ทั้งด้านการบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจอาชีวเวชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการตรวจเลือด ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม ศูนย์ตรวจและรักษาโรคนอนกรน ศูนย์กายภาพบำบัดด้วยทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานบนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย เน้นการให้บริการที่เป็นเลิศกับบุคคลทุกเพศทุกวัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “ดูแลคุณดั่งคนในครอบครัว“ ซึ่งการตรวจ วินิจฉัย รักษาบนเทคโนโลยีของอุปกรณ์การแพทย์ที่หลากหลาย ทันสมัย โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความงาม ทำให้เกิดแนวคิดว่า “เครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแพทย์ และผู้ที่เข้ารับการรักษา”
เราจึงนำแนวคิดนั้นมาเป็นแรงผลักดันที่จะสร้างองค์กรที่จะนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ และนวัตกรรมทางการแพทย์จากแหล่งการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ปลอดภัย แต่ราคาย่อมเยา มากระจายให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพ ให้ง่ายต่อการเข้าถึง ยกระดับการรักษา และการให้บริการทางการแพทย์ ในราคาที่ไม่เป็นภาระ โดยเริ่มต้นจากอุปกรณ์การแพทย์ที่เรามีความเชี่ยวชาญ  ได้แก่ อุปกรณ์เอกซเรย์ ระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ จนถึงนวัตกรรมแสงดูแลผิวด้วยตัวเอง (PiOne) ซึ่งเหมาะกับกลุ่มผู้ที่รัก และใส่ใจสุขภาพผิวกาย และผิวหน้า

เป็นเจ้าของเทคโนโลยี IPL ที่ดีที่สุด

สั่งซื้อ PiOne คลิก