ผลลัพธ์ด้านการดูแลรักษาผิวอย่างปลอดภัย

ผลลัพธ์ความงามที่ได้รับการพิสูจน์และรับรองโดยมหาวิทยาลัยแพทย์อันดับหนึ่งของเกาหลี Seoul National University Hospital (서울대학교병원)
โดยทำการทดสอบในอาสาสมัครจำนวนกว่า 100 รายเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ PiOne ในการรักษาสิวอักเสบ ลดเลือนริ้วรอย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และจุดด่างดำ

* งานวิจัยตีพิมพ์ Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of a Home-use Intense Pulsed Light Device for Treatment of Acne and Pigmentation Disorders, and Fine Wrinkle Reduction ในวารสารทางการแพทย์ระดับประเทศ Korean J Dermatol 2014;52(12):880∼891

ผลลัพธ์ด้านการรักษาผิว

รับรองผลลัพธ์ โดย มหาวิทยาลัยแพทย์อันดับหนึ่งของเกาหลี Seoul National University Hospital
(서울대학교병원)
ทำการทดสอบในอาสาสมัครจำนวนกว่า 100 รายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ PiOne ในการกำจัดขน รักษาสิวอักเสบ ลดเลือนริ้วรอย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และจุดด่างดำ

* งานวิจัยตีพิมพ์ “Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of a Home-use Intense Pulsed Light Device for Treatment of Acne and Pigmentation Disorders, and Fine Wrinkle Reduction

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การวัดค่าความยืดหยุ่นผิว ทั้งก่อนและหลังการใช้ PiOne แสดงให้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนว่า ริ้วรอยจางลงตั้งแต่ 4 สัปดาห์แรกที่ใช้ ทั้งยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อยืนยันผลทดสอบพลังงานในการฟื้นบำรุงผิวของ PiONE คณะผู้วิจัยได้ทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อใต้ชั้นผิวทั้งก่อนและหลังการใช้ PiONE มาย้อมสีทางวิทยาศาสตร์และส่องกล้อง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเส้นใยคอลลาเจน ซึ่งพบว่าการเพิ่มของปริมาณคอลลาเจนในชั้นผิวสูงขึ้นอย่างชัดเจน

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

เพื่อยืนยันถึงการรักษาจุดด่างดำ คณะผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลและวัดผลก่อนและหลังการใช้ PiONE ด้วยวิธี Spectroscopy เพื่อสังเกตการลดลงของเม็ดสีเมลานิน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ พบว่าจุดด่างดำจางลง และผิวกระจ่างใสขึ้นจริง สามารถลดเลือนฝ้า-กระ จุดด่างดำและรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

เพื่อยืนยันผลการรักษาสิวอักเสบ ที่มีสาเหตุจากเชื้อสิว P. acne โดยใช้หลักการทำลายเชื้อด้วยพลังงานจากแสงไอพีแอล จากนั้นเปรียบเทียบปริมาณสิวอักเสบและรอยสิว ก่อนและหลังการรักษา ด้วยหลักการ Cunliffe grading นำค่าที่วัดได้มาคำนวณด้วยวิธีทางสถิติ พบว่าเมื่อใช้ PiOne ต่อเนื่องเพียง 4 สัปดาห์ สามารถทำให้สิวอักเสบและรอยสิวลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์ด้านการกำจัดขนถาวรอย่างอ่อนโยน

ผลลัพธ์ความงามที่ได้รับการพิสูจน์และรับรองโดยมหาวิทยาลัยแพทย์อันดับหนึ่งของเกาหลี Seoul National University Hospital (서울대학교병원)
โดยทำการทดสอบในอาสาสมัครจำนวนกว่า 100 รายเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ PiOne ในการกำจัดขนถาวรอย่างอ่อนโยนและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

* งานวิจัยตีพิมพ์ Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of a Home-use Intense Pulsed Light Device for Treatment of Acne and Pigmentation Disorders, and Fine Wrinkle Reduction ในวารสารทางการแพทย์ระดับประเทศ Korean J Dermatol 2014;52(12):880∼891

ผลลัพธ์ด้านการกำจัดขนถาวร

รับรองผลลัพธ์ โดย มหาวิทยาลัยแพทย์อันดับหนึ่งของเกาหลี Seoul National University Hospital (서울대학교병원)
ทำการทดสอบในอาสาสมัครจำนวนกว่า 100 รายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ PiOne ในการกำจัดขน และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

* งานวิจัยตีพิมพ์ “Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of a Home-use Intense Pulsed Light Device for Hair Removal

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

เพื่อยืนยันผลทดสอบในการกำจัดขนถาวรอย่างอ่อนโยน คณะผู้วิจัยแสดงภาพถ่ายความละเอียดสูงจากวิธี Folliculoscopyซึ่งเซลล์รากขนถูกทำลายอย่างชัดเจน หลังการใช้ PiOne โดยจำนวนเส้นขนลดลงไปมากกว่า 80% ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของการรักษา