เจาะลึกผลลัพธ์ถึงชั้นผิวจริง ด้วยเทคโนโลยี Xtensive-Flash™ เอกสิทธิ์เฉพาะ PiOne

นวัตกรรม IPL ที่ถูกพัฒนามาเพื่อใช้แก้ปัญหาผิวและฟื้นฟูสภาพผิวให้ได้มากที่สุดและปลอดภัยที่สุด จึงกลายเป็นเทคโนโลยี Xtensive Flash™ เอกสิทธิ์เฉพาะ PiOne
Intense Pulse light (IPL) เป็นแสงสว่างช่วงแสงขาว หรือแสงที่ตามองเห็นได้ มีประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นบนผิวได้ โดยเทคโนโลยี Xtensive Flash™ เอกสิทธิ์เฉพาะ PiOne นั้นสามารถจัดการปัญหาผิวได้ได้อย่างครอบคลุม ได้แก่ สิว รอยแดง จุดด่างดำ ริ้วรอย ผิวแพ้ง่าย ฝ้า กระ กระตุ้นคอลลาเจน และกำจัดขน ซึ่งก่อนที่จะได้มาซึ่งเทคโนโลยีเอกสิทธิ์นี้ PiOne ได้ผ่านการคิดค้นทดลองจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งยังมีการการันตีผลลัพธ์ที่ได้ผลจริง รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอีกด้วย

การคิดค้นนวัตกรรมแสงแห่งความงาม

เครื่อง IPL Home Use ของ PiOne ผ่านการวิจัยและพัฒนายาวนานกว่าสิบปี เพื่อให้ได้เครื่อง IPL แบบใช้ที่บ้าน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่แตกต่างจากการใช้เครื่องขนาดใหญ่ในคลินิก และสามารถพกพาไปได้ทุกที่ อย่างไม่อายใคร พร้อมระบบความปลอดภัยในการใช้งานด้วยตัวเอง ให้สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด ประหยัดเวลาที่สุด แม้คุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวด้วยแสงหรือเลเซอร์ ทีมวิจัยและพัฒนาได้คิดค้นเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อผสมผสานแนวคิดดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้จริง จึงเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า Xtensive Flash™

Xtensive Flash™ เทคโนโลยีเอกสิทธิ์

Xtensive Flash™ คือ หนึ่งในเทคโนโลยีเฉพาะที่มีในเครื่อง IPL ของ PiOne เท่านั้น เป็นเครื่องหมายการค้า ระบุถึงเอกสิทธิ์เฉพาะของแนวคิดที่ได้ถูกพัฒนามาอย่างดี ยากแก่การลอกเลียนแบบ จากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผิวด้านเลเซอร์และไอพีแอลและทีมวิศวกรผู้ผลิต ถือกำเนิดเป็นชิปควบคุมการปล่อยพลังงานแสงที่ทรงประสิทธิภาพ ให้คุณประโยชน์หลัก 2 ประการ คือ
ประการแรก เพื่อควบคุมการปล่อยพลังงานแสงให้ได้ช่วงของคลื่นแสง (wavelengths) ที่มีช่วงความยาวคลื่นกว้างมากที่สุด ตั้งแต่ 420 ถึง 1,200 นาโนเมตร เพื่อดึงประสิทธิภาพของแสงทุกช่วงคลื่นออกมาในการยิงเพียงครั้งเดียว ช่วยให้สามารถรักษาปัญหาผิว และฟื้นฟูสภาพผิวในคราวเดียวกัน แม้ว่าผู้ใช้จะมีปัญหาผิวมากกว่า 1 ปัญหา ก็ไม่มีความจำเป็นต้องยิงซํ้าในจุดเดิม ช่วยลดการที่ผิวต้องสัมผัสกับความร้อนจากแสงได้ ผิวจึงไม่ระคายเคือง กลายเป็นความสะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น
ประการที่สอง เทคโนโลยี Xtensive Flash™ เฉพาะ ที่ทำให้เครื่อง IPL ของ PiOne ถูกคิดค้นมาให้สามารถควบคุมค่าพลังงานแสงที่ปล่อยออกมาให้มีค่าพลังงานสูงสุด 47 J ในทุกครั้งที่ปล่อยแสง เป็นการปล่อยพลังงานที่มีความแม่นยำในทุก ๆ ครั้ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาผิวอย่างครอบคลุม และฟื้นฟูผิวตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง จึงทำให้ตลับหัวปล่อยแสง (cartridge) ทั้ง 2 แบบ มีจำนวน Shot ที่จำกัด

ทดสอบผลการใช้จริง ด้วยการทดลอบกับกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 70 คน และสามารถเก็บข้อมูลได้จนครบกระบวนการทั้งหมด 64 คน แบ่งเป็น กำจัดขน (16) สิว (21) สีผิวไม่สมํ่าเสมอ(16) และ ริ้วรอย(11) โดยผลการทดสอบการกำจัดขนให้ผลชัดเจนว่าไอพีแอลสามารถกำจัดขนได้ถึงเซลล์รากขนเมื่อทำครบขั้นตอน เมื่อแปลผลร่วมกับภาพถ่าย พบว่าจำนวนเส้นขนลดลงไปมากและชัดเจนในสัปดาห์ที่ 3 ของการรักษา จากการขยายภาพเซลล์รากขนพบว่าเซลล์รากขนถูกทำลายและเกิดขึ้นช้าลงและบางลงในสัปดาห์ถัดๆ ไป (84%) และรากขนถูกทำลายมากกว่า 59% ในสัปดาห์ที่ 4 เมื่อเทียบกับรักแร้ฝั่งที่ไม่ได้ทำการรักษา
การรักษาสิว จากภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่า “รอยแดงจากการอักเสบของสิวลดลง ค่า Acne grade ลดลงเมื่อเทียบกับใบหน้าฝั่งที่ไม่ได้รักษา รวมถึงการอักเสบของสิวก็ลดลงด้วย แสดงให้เห็นว่าไอพีแอลสามารถลดสิวอักเสบ และลดรอยแดงจากสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้รับการรักษาก็มีความพอใจในผลที่ได้รับและไม่เกิดผลข้างเคียง”
รอยแดงจากสีผิวไม่สมํ่าเสมอ พบว่า “ซีกหน้าที่รับการรักษามีสีผิวโดยรวมสว่างขึ้น (สีแดงลดลง) ค่า Melanin Index หรือเม็ดสีผิวลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ”
ริ้วรอยขนาดเล็ก พบว่า “ริ้วรอยตื้นขึ้นและสีผิวสว่างขึ้น เมื่อเทียบผิวบริเวณเดียวกันในก่อนและหลังการรักษา รวมถึงผิวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ”

มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

เครื่องไอพีแอล ยี่ห้อ PiOne® สามารถใช้ในการกำจัดขน รักษาสิว ลดริ้วรอย และลดการเกิดสีผิวที่ไม่สมํ่าเสมอสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถเห็นผลได้ภายในสัปดาห์ที่ 2-3 ของการใช้งาน นอกจากนั้นยังไม่เกิดอันตราย หรือการระคายเคืองต่อผู้ใช้งาน ตัวเครื่องมีระบบความปลอดภัยของการปล่อยแสง และให้ค่าพลังงานแสงที่ตํ่ากว่าในคลินิก ทำให้สามารถใช้งานเองได้

เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ

PiOne เป็นเครื่อง IPL แบรนด์เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองเรื่องประสิทธิภาพจากประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งด้านนวัตกรรมความงามอย่างประเทศเกาหลี มีการผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลี และมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ มีระบบบริการหลังการขาย ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และวิศวกรซ่อมบำรุง

ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

รับรองผลลัพธ์ความงามโดยมหาวิทยาลัยแพทย์อันดับหนึ่งของเกาหลี Seoul National University Hospital* และถูกตีพิมพ์ลงวารสารทางการแพทย์ของประเทศเกาหลี**
* Seoul National University Hospital (SNUH)
– มหาวิทยาลัยทางด้านการแพทย์ (life sciences and medicine) อันดับที่ 1 ของประเทศเกาหลีใต้และอันดับที่ 58 ของโลก,ปี 2014
ดูเอกสารอ้างอิง : https://www.topuniversities.com/university-rankings/faculty-rankings/life-sciences-and-medicine/2014#sorting=rank+region=+country=106+faculty=+stars=false+search=
– มหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 ของประเทศเกาหลีใต้, ปี 2014
ดูเอกสารอ้างอิง : https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=106+faculty=+stars=false+search=
– มหาวิทยาลัยอันดับที่ 4 ของเอเชีย และอันดับที่ 31 ของโลก, ปี 2014
ดูเอกสารอ้างอิง : https://www.topuniversities.com/universities/seoul-national-university/undergrad
** งานวิจัยตีพิมพ์ “Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of a Home-use Intense Pulsed Light Device for Hair Removal, Treatment of Acne and Pigmentation Disorders, and Fine Wrinkle Reduction ในวารสารทางการแพทย์ระดับประเทศ Korean J Dermatol 2014;52(12):880∼891 ทำการทดสอบในอาสาสมัครจำนวนกว่า 100 รายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ PiOneในการกำจัดขน รักษาสิวอักเสบ ลดเลือนริ้วรอย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และจุดด่างดำ

อยากทดลอง สัมผัสเครื่อง IPL ของ PiOne สามารถไปได้ที่ PiOne Shop ทุกสาขา มีทั้งหมด 4 สาขาดังนี้

• PiOne Shop @ Central World ชั้น 2 บริเวณลานสเก็ตนํ้าแข็ง The Rink ห้องเลขที่ F202 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• PiOne Shop @ Central Grand Rama 9 ชั้น 5 บริเวณโซนพลาซ่าติด Robinson ห้องเลขที่ 530/1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
• PiOne Business Center @ สวนมะลิเซนเตอร์ เลขที่ 547 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110
• PiOne Shop @ Occicare Wellness Center 1. เลขที่ 77 ม. 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00 น. โทรศัพท์ 038-288 690-2
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PiOne Contact Center 02-621-8989
Facebook Fanpage : facebook.com/PiOneOfficial
LINE ID: 026218989

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *