ผลลัพธ์ด้านการรักษาผิว

รับรองผลลัพธ์ความงามโดยมหาวิทยาลัยแพทย์อันดับหนึ่งของเกาหลี Seoul National University Hospital (서울대학교병원)
โดยทำการทดสอบในอาสาสมัครจำนวนกว่า 100 รายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ PiOne ในการรักษาสิวอักเสบ ลดเลือนริ้วรอย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และจุดด่างดำ

* งานวิจัยตีพิมพ์ “Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of a Home-use Intense Pulsed Light Device for Treatment of Acne and Pigmentation Disorders, and Fine Wrinkle Reduction ในวารสารทางการแพทย์ระดับประเทศ Korean J Dermatol 2014;52(12):880∼891

ผลลัพธ์ด้านการรักษาผิว

รับรองผลลัพธ์ โดย มหาวิทยาลัยแพทย์อันดับหนึ่งของเกาหลี Seoul National University Hospital
(서울대학교병원)
ทำการทดสอบในอาสาสมัครจำนวนกว่า 100 รายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ PiOne ในการกำจัดขน รักษาสิวอักเสบ ลดเลือนริ้วรอย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และจุดด่างดำ

* งานวิจัยตีพิมพ์ “Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of a Home-use Intense Pulsed Light Device for Treatment of Acne and Pigmentation Disorders, and Fine Wrinkle Reduction

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การวัดค่าความยืดหยุ่นผิว ทั้งก่อนและหลังการใช้ PiOne เห็นผลชัดเจนว่า ริ้วรอยจางลงตั้งแต่ 4 สัปดาห์แรกที่ใช้ด้วยสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

เพื่อทดสอบพลังงานในการฟื้นบำรุงผิวของ PiOne คณะผู้วิจัยได้ทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อใต้ชั้นผิวทั้งก่อนและหลังการใช้ PiOne มาย้อมสีทางวิทยาศาสตร์และส่องกล้อง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเส้นใยคอลลาเจน ซึ่งพบว่าการเพิ่มของปริมาณคอลลาเจนในชั้นผิวสูงขึ้นอย่างชัดเจน

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

จากการเก็บข้อมูลและวัดผลก่อนและหลังการใช้ PiOne ลดจุดด่างดำ ด้วยวิธี Spectroscopy เพื่อดูการลดลงของเม็ดสีเมลานิน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ พบว่าจุดด่างดำจางลง และผิวกระจ่างใสขึ้นจริง สามารถช่วยให้ ฝ้า-กระ จุดด่างดำจางลง และลดเลือนรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การรักษาสิวอักเสบ ที่มีสาเหตุจากเชื้อสิว P. acne ใช้หลักการทำลายเชื้อด้วยพลังงานจากแสงไอพีแอล จากนั้นเปรียบเทียบปริมาณสิวอักเสบและรอยสิว ก่อนและหลังการรักษา โดยใช้หลักการ Cunliffe grading นำค่าที่วัดได้มาคำนวณด้วยวิธีทางสถิติ พบว่าเมื่อใช้ PiOne ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ สามารถทำให้สิวอักเสบและรอยสิวลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลลัพธ์ด้านการกำจัดขนถาวร

รับรองผลลัพธ์ความงามโดยมหาวิทยาลัยแพทย์อันดับหนึ่งของเกาหลี Seoul National University Hospital (서울대학교병원)
โดยทำการทดสอบในอาสาสมัครจำนวนกว่า 100 รายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ PiOne ในการกำจัดขน กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

* งานวิจัยตีพิมพ์ “Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of a Home-use Intense Pulsed Light Device for Hair Removal
ในวารสารทางการแพทย์ระดับประเทศ Korean J Dermatol 2014;52(12):880∼891

ผลลัพธ์ด้านการกำจัดขนถาวร

รับรองผลลัพธ์ โดย มหาวิทยาลัยแพทย์อันดับหนึ่งของเกาหลี Seoul National University Hospital (서울대학교병원)
ทำการทดสอบในอาสาสมัครจำนวนกว่า 100 รายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ PiOne ในการกำจัดขน และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

* งานวิจัยตีพิมพ์ “Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of a Home-use Intense Pulsed Light Device for Hair Removal

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ภาพถ่ายความละเอียดสูงจากวิธี Folliculoscopyแสดงภาพเซลล์รากขนที่ถูกทำลายอย่างชัดเจน หลังการใช้ PiOne กำจัดขนได้ถึงเซลล์รากขน โดยจำนวนเส้นขนลดลงไปมากกว่า 80% ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของการรักษา

ทำไมต้อง PiOne