เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ PiOne ไว้ดังนี้

ส่วนใดของร่างกายที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์?

ผลิตภัณฑ์สามารถนำมาใช้ได้กับแทบทุกส่วนของร่างกาย รวมถึง แขน, ขา, รักแร้ และบริเวณที่มีความละเอียดอ่อน เช่น
แนวขอบบิกินี่ แต่เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณผิวที่คล้ำดำ เช่น หัวนม
นอกจากนี้ควรใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากดวงตาและริมฝีปาก คุณต้องตรวจสอบระดับพลังงานที่เหมาะสมสำหรับคุณก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์เพราะโทนสีผิวของแต่ละส่วนร่างกายอาจแตกต่างกันออกไป

ขนของฉันจะหยุดเจริญเติบโตหลังจากที่ฉันใช้ผลิตภัณฑ์แค่เพียงครั้งเดียวหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์สามารถนำมาใช้ได้กับแทบทุกส่วนของร่างกาย รวมถึง แขน, ขา, รักแร้ และบริเวณที่มีความละเอียดอ่อน เช่น
แนวขอบบิกินี่ แต่เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณผิวที่คล้ำดำ เช่น หัวนม
นอกจากนี้ควรใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากดวงตาและริมฝีปาก คุณต้องตรวจสอบระดับพลังงานที่เหมาะสมสำหรับคุณก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์เพราะโทนสีผิวของแต่ละส่วนร่างกายอาจแตกต่างกันออกไป

ฉันจำเป็นต้องโกนขนก่อนใช้ผลิตภัณฑ์หรือไม่?

ใช่ ให้โกนขนบริเวณที่คุณวางแผนจะกำจัด การแวกซ์, การใช้เทปกาวหรือการถอนขนจะทำให้การดูดซึมของแสงลดลงซึ่งเป็นการลดประสิทธิภาพของการกำจัดขน แต่หากคุณกำจัดขนโดยไม่ทำการโกนเสียก่อน ผิวคุณอาจไหม้ได้เพราะผลิตภัณฑ์จะแผ่ความร้อนไปยังขนของคุณ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์หลังการโกน คุณไม่จำเป็นต้องโกนขนหากใช้ IPL เพื่อการดูแลผิว แต่หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีขนมาก เช่น ขา แขน หรือหนวดเครา ควรทำการโกนขนเสียก่อน แล้วจึงใช้ผลิตภัณฑ์

ฉันสามารถใช้ผลิตภัณฑ์บนใบหน้าได้หรือไม่?

โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้ได้หากเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิว ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระดับพลังงานต่ำในการกำจัดขนบนใบหน้าเนื่องจากเป็นบริเวณที่ละเอียดอ่อนกว่าส่วนอื่นๆของร่างกาย ให้ตั้งระดับพลังงานที่เหมาะสมสำหรับคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการกำจัดขนหรือเพื่อการดูแลผิว และใช้ให้ห่างจากดวงตาและริมฝีปาก

ฉันต้องปกป้องดวงตาในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือไม่?

จอกะพริบแสงเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์สัมผัสผิว และผลิตภัณฑ์จะไม่ปล่อยแสงออกมาจนกว่าจอกะพริบแสงจะอยู่ในระยะที่ใกล้ชิดกับผิวของคุณ
การมองเห็นแสงไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาของคุณ แต่ไม่ควรส่องแสงไปที่ดวงตาของคุณโดยตรง

ฉันต้องใช้เวลานานเท่าใดในการทำการกำจัดขนหรือทำการดูแลรักษาผิว?

ขนาดของตลับกว้างคือ 3 ซม x 2 ซม เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้  ใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาทีในการดูแลรักษาผิวหน้า และใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อการกำจัดขนที่ขา

ฉันไม่สามารถเปลี่ยนระดับจากพลังงานระดับ 1 อุปกรณ์ของฉันเสียหรือเปล่า?

ในการใช้งานครั้งแรก ผลิตภัณฑ์จะถูกตั้งค่าไว้ที่โหมดการกะพริบแสงหนึ่งครั้งที่ระดับพลังงาน 1 จนกว่าจะมีการใช้งานถึงสิบครั้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
ดังนั้นจนกว่าจะถึงเวลานั้น ขอแนะนำให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการทดสอบและสร้างประสบการณ์ความคุ้นเคย

ฉันไม่สามารถเปิดผลิตภัณฑ์ได้ หรือว่าเกิดสิ่งผิดพลาดขึ้น?

ให้ดูรายการตรวจสอบก่อนทำการติดต่อหน่วยบริการส่งเสริมลูกค้า ในคู่มือการใช้งาน แล้วดำเนินการตามคำแนะนำ หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ติดต่อที่จุดขายหรือหน่วยบริการลูกค้าในพื้นที่

ฉันได้ยินเสียงพัดลม ผลิตภัณฑ์เสียหรือไม่?

ไม่ มีการติดตั้งพัดลมไว้ในผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันจากความร้อนที่สูงเกินไปขณะใช้งานอย่างต่อเนื่อง

เงื่อนไขการรับประกัน PiOne Personal Set แบบปกติ (Condition of 1 year warranty)

เงื่อนไขการรับประกัน PiOne Personal Set แบบปกติ

(Condition of 1 year Warranty)

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่ง (1) ปีของ PiOne Thailand – อุปกรณ์เสริม – สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า PiOne เท่านั้น
การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่ง (1) ปีของ PiOne Thailand เป็นการรับประกันโดยสมัครใจของผู้ผลิต โดยให้สิทธินอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ด้วยเหตุนี้ สิทธิประโยชน์จากการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ PiOne Thailand จึงเป็นการให้สิทธิเพิ่มเติม ไม่ใช่การแทนที่สิทธิตามกฎหมายผู้บริโภค และไม่ได้เป็นการยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิตามกฎหมายผู้บริโภคของผู้ซื้อ ผู้บริโภคสามารถเลือกเรียกร้องสิทธิในบริการภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ PiOne Thailand หรือภายใต้สิทธิตามกฎหมายผู้บริโภคของตนก็ได้ ข้อมูลสำคัญ: ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ PiOne Thailand จะไม่นำไปใช้กับการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายผู้บริโภค โปรดติดต่อองค์กรผู้บริโภคในท้องที่ของคุณ

โปรดทราบ: การเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ PiOne Thailand ให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้

ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่มีตราสินค้า PiOne  ของท่านจะได้รับการรับประกันในกรณีมีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซื้อปลีกผลิตภัณฑ์มาแต่แรก (“ระยะเวลารับประกัน”) ในกรณีที่การใช้งานเป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้ใช้ของ PiOne  (โปรดตรวจสอบคู่มือที่แนบมาพร้อมเครื่อง) ภายใต้การรับประกันนี้ ท่านสามารถเรียกร้องสิทธิกับ PiOne Thailand ได้แม้ในกรณีที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ PiOne Thailand จากบุคคลภายนอก ในกรณีมีข้อบกพร่องในระยะเวลารับประกัน PiOne Thailand มีสิทธิเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
(1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่หรือชิ้นส่วนที่เทียบเท่าของใหม่ด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ หรือ
(2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้เทียบเท่าซึ่งสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่และ/หรือชิ้นส่วนใช้แล้วที่เทียบเท่าของใหม่ในด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนหากคุณให้ความยินยอม หรือ
(3) คืนเงินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ การรับประกันนี้ไม่รวมถึงการหมดลงของวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หัวปล่อยแสง (cartridge), ถุงประคบเย็น (Cold Pack) และ ถุงผ้า (Pouch) และ เว้นแต่จะมีความขัดข้องเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต และมีความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ อุบัติเหตุ การดัดแปลงแก้ไข การซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิต

PiOne Thailand จะไม่รับประกัน รับรอง หรือสัญญาว่าตนสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามการรับประกันนี้ โดยไม่สูญเสียและ/หรือไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าในกรณีใด PiOne Thailand จะไม่รับผิดต่อ (ก) ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่อาจถือได้ว่าการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากการที่ PiOne Thailand ละเมิดข้อกำหนดในการรับประกันเหล่านี้ หรือ (ข) การสูญเสียที่เกิดจากความผิดของผู้ใช้ การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียผลกำไรหรือสิทธิประโยชน์

ข้อจำกัดความรับผิดใดๆ ในเอกสารการรับประกันนี้จะไม่นำไปใช้กับ
(1) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ที่ใช้บังคับ
(2) การฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเท็จ
(3) การจงใจกระทำผิดหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(4) หรือการละเมิดหน้าที่ตามสัญญาที่สำคัญซึ่งสามารถเอาผิดได้ การเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดหน้าที่ตามสัญญาที่สำคัญหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะจำกัดอยู่เพียงความเสียหายทั่วไปที่สามารถคาดการณ์ได้เท่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาขาย
(5) จงใจนำไปใช้เพื่อการให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล ทั้งในเชิงธุรกิจส่วนบุคคล และนิติบุคคล

หากท่านต้องการขอรับบริการภายใต้การรับประกัน โปรดติดต่อ PiOne Thailand โดยสามารถสอบถามได้ที่ http://pione.co.th/contact/  หลักฐานการซื้อสินค้าอาจต้องใช้เพื่อพิสูจน์สิทธิของท่าน

เมื่อติดต่อกับ PiOne Thailand ทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมในการโทรด้วยโดยขึ้นอยู่กับที่ตั้งของท่าน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อรับทราบรายละเอียด

PiOne Thailand จะให้การบริการภายใต้การรับประกันผ่านตัวเลือกดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก
(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง ท่านอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ของท่านไปยังสถานที่ของ PiOne Thailand
(2) บริการรับเครื่องทางไปรษณีย์ หาก PiOne Thailand ตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถส่งเข้ามารับบริการโดยทางไปรษณีย์ได้ PiOne Thailand จะส่งใบกำกับของที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วและวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ไปให้ท่าน เพื่อให้ท่านสามารถส่งผลิตภัณฑ์ PiOne Thailand นั้นไปยังสถานที่ของ PiOne Thailand Repair Service โดย PiOne Thailand จะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรจุและขนส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

หากข้อกำหนดใดๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับไม่ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกัน และไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือ

การรับประกันนี้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้เกิดขึ้น

ไม่มีคำถามที่ต้องการ? สามารถส่งคำถามมาทาง Customer support ได้ค่ะ

เป็นเจ้าของเทคโนโลยี IPL ที่ดีที่สุดทันที

สั่งซื้อ PiOne คลิก

Block "5049" not found